Not Found
In

Noodfonds voor weeskinderen

We ondersteunen weeskinderen in verschillende landen.

Weeskinderen zijn onschuldige slachtoffers van oorlogen,
natuurrampen, politieke onrust en armoede, daarom is het van vitaal belang
dat we hen blijven ondersteunen. Wereldwijd zijn er 200 miljoen weeskinderen.
Deze kinderen hebben onze steun hard nodig om een toekomst te kunnen opbouwen.

Als ieder van ons slechts één weeskind zou kunnen bijstaan dan zou de positieve impact op
het leven van deze kinderen aanzienlijk zijn.

Het is schokkend wat weeskinderen in landen als Syrië, Palestina en
Birma dagelijkse te verduren krijgen. De meesten onder hen hebben geen
toegang tot voedsel, water, medicatie en/of onderwijs. Ook in landen waar er geen oorlog is
zoals Marokko, India, Nepal en vele andere landen zijn er weeskinderen die ons hulp hard nodig hebben.

Samen kunnen we het leven van deze vaak heel jonge kinderen aanzienlijk verbeteren.
Dit kunnen we realiseren door hen te voorzien van voedsel, kleding, medische hulp en onderwijs.

Hoe kan jij hen bijstaan?

Hier is hoe jij een kostbaar weeskind kan helpen …

Bijdragen aan het ‘Noodfonds voor weeskinderen’

Als je graag een weeskind wil steunen dan kan je bijdragen aan een noodfonds. Deze fondsen worden gebruikt om
weeskinderen bij te staan in hun dagelijkse levensbehoeften zoals voeding, kleding, medicatie, educatie, etc..
Draag bij door een vast bedrag op maandelijkse basis over te maken of door vrije donaties.

De Islam moedigt mensen aan om goed te zijn voor de weeskinderen en zich over hen te ontfermen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Wat jullie ook aan goeds uitgeven; het is (bestemd) voor de ouders, de verwanten, de wezen, de behoeftigen en de reiziger. En wat jullie ook aan goeds doen, waarlijk, Allah is daarvan op de hoogte.”

(Soerat al-Baqarah: 215)

Ook zei de Profeet (vrede zij met hem): “Ik en degene die een wees onderhoudt, zijn net als deze in het Paradijs”, en hij bracht zijn wijsvinger en middelvinger bij elkaar.

(Moeslim)

Secured By miniOrange