In

Noodfonds voor weeskinderen

We ondersteunen wereldwijd weeskinderen

Onze weeskinderen zijn onschuldige slachtoffers van oorlogen,
natuurrampen, politieke onrust en armoede, daarom is het van vitaal belang
dat we hen blijven ondersteunen. Met wereldwijd 200 miljoen weeskinderen,
hebben we nog veel meer levens te redden.

Als ieder van ons slechts één weeskind kan helpen, zou de positieve impact, die
wij op kinderen wereldwijd die één of beide ouders moeten missen, geweldig
zijn. Het is schokkend wat weeskinderen in landen als Syrië, Palestina en
Birma dagelijkse te verduren krijgen en de meesten van hen hebben geen
toegang tot voedsel, schoon water, medicijnen of onderwijs. Maar ook in
landen zoals Marokko, Algerije en Egypte zijn er noodlijdende weeskinderen.
Laten we, zoveel mogelijk als we kunnen, het leven van veel jonge kinderen
die moeten lijden wat oplichten door ze voedsel, kleding, medische hulp en
toegang tot het allerbelangrijkste dat hen een betere toekomst kan bieden, te
geven – onderwijs.

Hoe jij kan helpen

Hier is hoe jij een kostbaar weeskind kan helpen …

Noodfonds voor weeskinderen

Als je graag een weeskind wilt helpen dan kan je bijdragen aan een noodfonds. Deze fondsen worden gebruikt om
weeskinderen bij te staan in hun dagelijkse levensbehoeften zoals voeding, kleding, medicatie, educatie, etc..
Draag bij door een vast bedrag op maandelijkse basis over te maken of door eenmalige donaties.
 
De Islam moedigt mensen aan om goed te zijn voor de weeskinderen en zich over hen te ontfermen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Wat jullie ook aan goeds uitgeven; het is (bestemd) voor de ouders, de verwanten, de wezen, de behoeftigen en de reiziger. En wat jullie ook aan goeds doen, waarlijk, Allah is daarvan op de hoogte.”

(Soerat al-Baqarah: 215)

Ook zei de Profeet (vrede zij met hem): “Ik en degene die een wees onderhoudt, zijn net als deze in het Paradijs”, en hij bracht zijn wijsvinger en middelvinger bij elkaar.

(Moeslim)