Noodhulp aan weeskinderen

We ondersteunen wereldwijd weeskinderen

Onze weeskinderen zijn onschuldige slachtoffers van oorlogen,
natuurrampen, politieke onrust en armoede, daarom is het van vitaal belang
dat we hen blijven ondersteunen. Met wereldwijd 200 miljoen weeskinderen,
hebben we nog veel meer levens te redden.

Als ieder van ons slechts één weeskind sponsort, zou de positieve impact, die
wij op kinderen wereldwijd die één of beide ouders moeten missen, geweldig
zijn. Het is schokkend wat weeskinderen in landen als Syrië, Palestina en
Birma dagelijkse te verduren krijgen en de meesten van hen hebben geen
toegang tot voedsel, schoon water, medicijnen of onderwijs. Maar ook in
landen zoals Marokko, Algerije en Egypte zijn er noodlijdende weeskinderen.
Laten we, zoveel mogelijk als we kunnen, het leven van veel jonge kinderen
die moeten lijden wat oplichten door ze voedsel, kleding, medische hulp en
toegang tot het allerbelangrijkste dat hen een betere toekomst kan bieden, te
geven – onderwijs.

Hoe jij kan helpen

Hier is hoe jij een kostbaar weeskind kunt helpen door alles te geven wat ze
nodig hebben voor een betere toekomst:

Sponsor een weeskind voor € 45 per maand

Zorg voor een kwetsbaar weeskind en zorg ervoor dat ze alles krijgen wat ze
nodig hebben om te kunnen overleven en te gedijen, zoals voedsel, medische
hulp en educatieve behoeften.

Weesfonds

Als je graag een kind wilt helpen, maar niet in staat bent om je te committeren
aan een volledige sponsoring van een weeskind, kun je ook een éénmalige
donatie geven.

Aanvraag peterschap van een weeskind