Sadaqa Jariyah

Nalatenschap van de Metgezellen (Moge Allah tevreden over hen zijn)

Een deel van de historische moskeeën, die gebouwd zijn door de
Metgezellen van de Profeet Mohammed (vzmh), liggen nu in puin. We
hebben jouw hulp nodig om de geschiedenis van Palestina weer te herstellen
voordat het voor altijd verloren gaat.

Wat is Sadaqah Jariyah?

Sadaqah Jariyah is een goed doel dat onafgebroken voordeel brengt aan
anderen en aan jou zelfs tot na je dood. Wanneer je dus een donatie geeft
aan het Sadaqah Jariyah project word je in dit leven en in het hiernamaals
beloond.
De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei: “Wanneer een persoon sterft,
zijn zijn daden tot een einde gekomen, met uitzondering van drie dingen: de
doorlopende liefdadigheid (Sadaqah Jariyah), kennis waarvan wordt
geprofiteerd en een rechtschapen kind dat voor hem bidt.” (Muslim, Tirmidhi).
Er zijn niet veel betere dingen om in te investeren dan in Sadaqah Jariyah.

Onze Sadaqah Jariyah projecten

Al-Mawada Charity heeft verschillende Sadaqah Jariyah projecten opgericht
die gemeenschappen doorlopend blijven ondersteunen.
Deze omvatten:
1. waterputten graven op naam
2. micro-financiering
3. ontwikkelingshulp
4. bouwen van educatieve instellingen